Läsa och skriva, Wittingmetoden

Wittingmetoden i korthet

Här finns en kort sammanfattning av Wittingmetoden, gjord av Anita Hjälme, fil. dr. och universitetslektor emerita i pedagogik.

Anita Hjälme är en av de personer som är delaktig i Simons försök att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling med hjälp av Wittingmetoden. Hans träning har pågått under cirka ett år och han har gjort stora framsteg.

Klicka här för att komma till sammanfattningen.