Läsa och skriva, Wittingmetoden

Granskning av Wittingmetoden med Ann-Katrin Swärd

I avsnitt 8 av Dyslexiradion kan ni lyssna till Ann-Katrin Swärd, disputerad lektor inom specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, om hennes avhandling som kretsar kring Wittingmetoden. Intressanta reflektioner och diskussioner om denna metods utövande!

Klicka här för att komma till Dyslexiradions hemsida.