Läsa och skriva, Wittingmetoden

Wittingmetoden

Wittingmetoden som utarbetats av Maja Witting är ett sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning genom att träna avkodning och förståelse separat. Två färdigheter som annars bakas ihop i läsning och som många barn behöver träna enskilt innan de kan göra det samtidigt. Hon menar att metoden passar i stort sett alla oavsett ålder, bakgrund och begåvningsnivå. Den passar både för nybörjare som äldre elever där den första läsinlärningen på något sätt gått snett.

Läs mera:
www.wittingforeningen.se