Rätt till särskilt stöd

Regeringen vill underlätta för lärare att ge extra stöd

Regeringen vill förändra lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram kraftigt kan minskas. När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska det först skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. För detta behöver det inte skrivas något åtgärdsprogram.

Läs mer på Skoldatateks hemsida:
http://skoldatatek.se/laestips/448-extra-anpassningar-inom-ramen-foer-ordinarie-undervisningen