Nya skollagen, Rätt till särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

I juni 2012 gav Skolverket ut ett dokument med juridisk vägledning om elevers rätt till kunskap och särskilt stöd.

Klicka här för att komma till Skolverkets hemsida och ta del av dokumentet.