Språkstörningstolk

Barn kan felaktigt hamna på särskola

Det finns stor risk att elever med språkstörning runt om i Sverige placerats i särskolan enbart på grund av att skolledning och lärare inte har haft kunskap om hur dessa elever tar till sig kunskap och bör undervisas.

Läs hela artikeln på www.gp.se