Elevhälsan, Språkstörning

Elevhälsan satsar på fortbildning inom språkstörning

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/elevhalsan

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2012 – 2015 genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. Uppdraget omfattar bl.a. fortbildningsinsatser. http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/elevhalsan/elevhalsan-nytt-uppdrag-1.161300

Simon och jag har medverkat i flera fortbildningsinsatser i Elevhälsans regi på olika håll i landet. Vår föreläsning ”Individanpassad pedagogik – Vägen till kunskap” riktar sig till all personal i skolan och visar hur man med små förändringar kan göra skolans undervisning tillgänglig för elever med bl.a. språkstörning/dyslexi och invandrarbakgrund. I vår föreläsning visar vi på att det är fullt möjligt att inkludera de flesta elever, även om man har en funktionsnedsättning.