Språk och adoption, Språkstörning

Svårare för adopterade att lära sig sitt nya språk

Simon var 5 år när han kom från Indien till Sverige som adoptivbarn. Han talade då bengali. På lågstadiet konstaterade man att han hade stora läs- och skrivsvårigheter och han lyckades inte knäcka läs- och skrivkoden. En bidragande orsak var att det genomsnittligt tar 3-8 år ett barn i Simons ålder som kommer till ett nytt land och ska tillägna sig ett andraspråk och nå samma nivå som en ”infödd” i skolans läsämnen*.

Läs artikeln ”Simon klarade skolan – mot alla odds” i Adoptionsorganisationen Barnen Framför Allt´s medlemstidning nr 3, 2009, skriven av Margareta Wilholm.

På logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö finns sedan 1978 en verksamhet med inriktning på flerspråkiga barn med språkstörning. www.sprakenshus.se

* Källa: Collins 1986.