Elevhälsan, Individanpassad pedagogik

Möjligheter i tillgänglig läromiljö

Projektet ”Möjligheter i tillgänglig läromiljö” har handlat om att fånga förbättringsområden, hitta fungerande lösningar och verka för spridning av vunna erfarenheter inom arbetet med funktionsnedsättningar inom npf-, läs- och skrivområdet. Projektet har drivits av Elevhälsan och Skoldatatek med stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Våra tre föreläsningar i ämnet ”språkstörning och individanpassad pedagogik” i Boden, Arvidsjaur och Kiruna, var en del av projektet.

Klicka här för att ta del av redovisningen av projektet

Det är alltid roligt att höra uppskattande ord om våra föreläsningar. Birgit Asplund (vh-chef Elevhälsan i Kiruna) hade följande att säga om föreläsningen: ”Simon och Gullan föreläste om att lyckas i skolan mot alla odds för 300 grundskolelärare. De skapade ett intresse och engagemang för den svåra konsten att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. Att få alla barn att lyckas i skolan – utifrån sina förmågor. Den inspiration som Gullan och Simon förmedlade ledde till många idéer att omsätta i undervisningen redan nästa dag!   Stort tack till Simon och Gullan! ”