Elevhälsan, Individanpassad pedagogik

Heldag om tillgänglighet i Kiruna

Elevhälsan i Kiruna, Arvidsjaur och Boden tillsammans med Skoldatateket driver ett gemensamt projekt för att öka tillgängligheten i skolan. Arbetet förväntas påverka skolverksamheten på alla nivåer.

Projektet vill:

  • fånga förbättringsområden
  • hitta fungerande lösningar
  • verka för spridning av vunna erfarenheter

Skolledare, specialpedagoger och annan elevhälsopersonal är viktiga i det arbetet. Man arbetar målmedvetet för att göra all undervisning tillgänglig för alla elever.
Läs mer om det arbetet här.

Simon och jag var inbjudna att föreläsa för all personal inom grundskolan i Kiruna måndagen den 29 oktober. Vi beskrev hur Simon klarat att gå i vanlig skola trots grav språkstörning, annat modersmål och mycket låg läs- och skrivförmåga. Temat för dagen var ”Lära mot alla odds”.

Den pedagogiska utmaningen under Simons skoltid var att han skulle kunna inhämta kunskap i alla ämnen. Målet var att han skulle ges möjlighet att nå de betyg han själv strävade efter att uppnå. Simons berättelse visar att det är fullt möjligt att inkludera en elev med grav språkstörning i vanlig skola. Det handlar bara om att eleven måste få en tillgänglig lärmiljö.

Simons strålande skolresultat får vara bevis på att den individanpassade pedagogik vi jobbade med verkligen fungerade. Även en elev som på förhand verkar dömd att misslyckas kan med rätt stöd bli en vinnare!

Britt Hansson från Boden som är en av flera ansvariga i detta pågående projekt inledde efter lunch med några viktiga tankar:

  • Alla behöver lära sig att läsa och skriva – få skrivutveckling och läsförståelse.
  • Alla behöver kunskap och färdigheter för fortsatt skolgång och för livet.
  • Somliga lär sig av bara farten, men andra har vi svårare att hitta rätt metod för.

Vilka andra sätt finns det?
Dagen fortsatte sedan med workshop där alla deltagare hade som uppgift att i grupp göra en egen lathund för hur man kan göra lärmiljön mer tillgänglig. Detta redovisades under sista timman av dagen. Vilken förmån att få möta alla dessa entusiastiska lärare och skolansvariga. I den här landsändan har man kommit långt i arbetet med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Här fanns ingen tvekan om att ta till sig erfarenheter om hur man genom att jobba med individanpassad pedagogik kan göra undervisningen tillgänglig för alla elever i klassen. Trots att vi beskrev att det i första stadiet krävs en extra arbetsinsats av läraren som måste strukturera upp ämnet enligt den arbetsmodell vi noggrant gick igenom. Förhoppningsvis kommer förbättrade resultat att märkas när man mäter elevernas kunskapsintag i framtiden.

Allt fler elever måste ges möjlighet att lämna skolan med självförtroendet i behåll och en tilltro till sin egen förmåga att kunna leva och verka i samhället!

Tack Kiruna för en oförglömlig dag och vi hoppas få möjlighet att komma tillbaks och se era vackra fjäll som ni hade gömt bakom dis och dimma. Vi njöt av den vita snön och den höga och friska luften. Allt var så väl förberett och att få njuta av den goda lunchen på restaurang Ripan var fantastiskt. När vi traskade runt på Kirunas ”aveny” sent på söndagskvällen hade jag missat att man ska ha rejäla gummisulor på stövlarna så jag fick hänga i Britt Hanssons arm för att inte bryta benen. Ett stort tack till pizzabagaren som stannade kvar och bakade pizzor till oss trots att pizzerian stängt för kvällen. Tydligen såg han hur desperata vi var att få någonting att äta så han förbarmade sig över oss. Simon, Britt och jag fick sedan en underbar måltid i hotellets ”lilla kök” ätandes pizza direkt ur kartong. Den pizzan var den absolut bästa jag ätit.

Från ett snöigt och vackert Kiruna landade vi sent på måndagskvällen i Göteborg. Det som mötte oss var regn och rejäl blåst och då visste vi att vi var hemma i vår ”vintervärld”.

Tack Kiruna och på återseende

Gullan Sjöholm
Ps. Simon hälsar så gott till er alla