Nya skollagen

Mikael Hellstadius, jurist med skolfrågor som specialitet, tolkar nya skollagen

”Den nya skollagen väcker många frågor, och i förra numret (FDB:s Nyheter 1/2012) gjorde Utbildningsminister Jan Björklund och Överklagandenämndens chef Anders Heiborn olika uttalanden beträffande rätten till särskilt stöd. FDB bjöd in Mikael Hellstadius för att försöka bringa reda i paragraferna. Mikael är jurist med skolfrågor som specialitet.”

Läs hela artikeln från FDB:s Nyheter nr 2/2012