Nya skollagen

Överklagande-
nämndens (ÖKN:s) syn på rätten till särskilt stöd

”Den nya skollagen gör det möjligt att överklaga åtgärdsprogram. Beslutsfattare är dock inte överens om hur lång tid en elev kan vara berättigad till särskilt stöd.”

Läs hela artikeln från FDB:s Nyheter nr 1/2012