Nya skollagen

Utbildningsminister Jan Björklunds tolkning av rätten till särskilt stöd

Hur mycket särskilt stöd har elever rätt till? Vår nuvarande skolminister Jan Björklund (Fp) ger sin syn på saken i FDB:s nyheter (nr 1, 2012).

Läs hela artikeln här.