Om föreläsarna

Gullan Sjöholm är speciallärare med talpedagogutbildning. Hon arbetade under många år som lärare och avdelnings­föreståndare på Bräcke Östergård i Göteborg, en institution för barn och ungdomar med rörelsehinder.

Hon är mamma till Simon som har dyslexi och grav språk­störning, och har under fjorton år dokumenterat och arbetat fram en individanpassad pedagogik för Simon som har gjort att han har klarat skolan med mycket goda resultat, från lågstadiet till högskolan.

Tillsammans med sin son, Simon, anlitas hon som föreläsare på skolor, föräldraföreningar, bibliotek, förbund och institut. De har även föreläst för Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, SPSM, Hjälpmedelsinsti­tutet och Center För Skolutveckling i Göteborg.

Under en period arbetade hon även som läromedelsprodu­cent för den statliga myndigheten SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i Skolan, numera del av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Simon did-IT HB, Vikens väg 37, 423 41 Torslanda
Telefon: 031-921702, 070-5263370
E-mail: info@simondidit.se

Simon Sjöholm har gått tekniskt gymnasium och därefter en 2-årig KY-utbildning inom Teknisk försäljning och Marknadsföring. Simon har språkstörning och dyslexi.

Under hela sin skoltid har Simon arbetat med den individ-anpassade pedagogik som Gullan arbetat fram. Han har även använt olika tekniska hjälpmedel och har därför god kunskap och förmåga att inspirera och dela med sig till andra av sina erfarenheter.

Simon arbetar idag på ICAP AB med att ta fram IT-hjälpmedel och tekniska lösningar för personer med specifika inlärnings-svårigheter. Tillsammans med sin mamma, Gullan Sjöholm, anlitas han även som föreläsare i många olika sammanhang för att sprida kunskap om hur man kan ta till sig kunskap trots låg läs- och skrivförmåga.

Telefon: 070-7741126. E-mail: info@simondidit.se