Artiklar

Här finns artiklar och länkar till publicerat material.


 ”Simon klarade det omöjliga” (Heja Olika)
”Skolan gav inte Simon Sjöholm många chanser att lyckas. Men Simon klarade det omöjliga. Trots grav dyslexi och språkstörning tog han studenten med VG och MVG i de flesta ämnena. Nu är han ett föredöme för många andra elever som har svårt för att lära sig läsa och skriva”. Läs hela artikeln.


”Simon fick för höga betyg – stödet togs bort” (Heja Olika)
”Den nya skollagen måste utformas så att skolan inte får chansen att beröva en elev möjligheten att nå samtliga betygssteg oavsett funktionsnedsättning.”
Läs hela artikeln.


”Varför är myndigheterna så ointresserade av stöd och anpassad studieteknik?” (Heja Olika)
”Det borde vara en självklarhet för elever med språkstörning att få stöd och anpassad studieteknik. Men medan skolmyndigheter funderar över vilken läs- och skrivmetod som kan vara bäst så förlorar många barn varje dag möjligheten att komma åt kunskap.”
Läs hela artikeln. 


Lärare har stor betydelse för sina elever, i nuet och i framtiden. En engagerad lärare kan vända en elevs vardag från mörker till ljus. Läs kapitlet ”Lärarens äckliga makt” i boken ”De livsviktiga – berättelser om lärare”, som handlar om Simon och hans lärare Maria. (Katarina Bjärvall, Lärarförbundets förlag 2007, ISBN: 978-91-9765-983-3.)