Evidens

Vår föreläsning bygger på en verklighetsbaserad berättelse, byggd på noggrann dokumentation och beprövad erfarenhet under Simons 14 år i skolan. Hans strålande skolresultat får vara bevis på att den individanpassade pedagogik vi jobbade med fungerade till hundra procent. Även en elev som på förhand är dömd att misslyckas kan med rätt stöd bli en vinnare.

Klicka här för att läsa mer om ”Vetenskaplig grund, beprövad erfarnhet och evidens” på Skolverkets hemsida.