Utvärdering

Nedan följer en del tankar från åhörare kring den föreläsning vi höll hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, den 2 maj 2012 i Göteborg under ämnet ”Studieteknik för dyslexi och språkstörning”

Föreläsningen vände sig till personer som gått Specialpedagogiska skolmyndighetens baskurs om Tal- och språkstörning.

 


”Tankar från föreläsningen Simon did it!

 Generellt sett en jättebra föreläsning som verkligen berörde!!!
 Vilket mod, vilken vilja hos både mor och son.
 Jag bär med mig många intryck efter föreläsningen;
  att t.ex. använda en pappkartong för att skärma av
- att inte BARA fokusera på läs/skrivinlärning utan tidigt låta elever
 använda hjälpmedel / alternativa verktyg. Skriva sig till läsning är bra!
 Att det är ytterst viktigt att elevens självkänsla stärks
- att det är viktigt att hela tiden rådgöra MED elev/föräldrar så att de är med på tåget
, att aldrig ge upp hoppet, en elev kan lära sig läsa så sent som vid 17 års ålder

. TACK Simon och mamma för en fantastisk föreläsning som ger hopp!!!”


”En fantastisk föreläsning som gav många tankar! Några reflektioner. (Har redan berättat för flera stycken om föreläsningen och om det pedagogiska stöd Simon fick).
Känt.

  • Att det inte finns några gränser och att ingenting är omöjligt!
  • Men… kände samtidigt med glädjen över framgången för Simon, sorg över att man inte med automatik får det stöd man behöver, utan att man måste kämpa så för sina rättigheter.

Tänkt.

  • Hur viktigt det är att skolan verkligen tar sitt ansvar för alla elever.
  • Vad lätt det är att döma ut ngn som är i svårigheter och lägga ett individperspektiv på det hela!
  • Tur att det finns starka föräldrar och elever som själva är målmedvetna när skolan brister i sitt ansvar.
  • Tänker också att det är viktigt att lyfta sådana här positiva exempel. Våra politiker och tjänstemän behöver få denna kunskap också! Bra att Simon och mamman informerat på högsta politiska nivå – nationellt.

Lärt.

  • Att det är viktigt att vi ser möjligheter och inte bara hinder.
  • Att skolan gör elever delaktiga i kunskapsinhämtning. Att det finns så många möjligheter att lyckas och nå sina mål och hur betydelsefullt det är att sporra och göra elever medvetna om sin kunskap, hur de lär och vilket stöd de kan behöva och kan få (en rättighet) för sin inlärningsprocess. Att tro på det man gör är viktigt och att ha klara mål (långa och korta)formulerade varför man gör saker och vad man vill uppnå med detta.”

 


”Här kommer lite tankar.
 Alltid bra att få en ”levande” berättelse för det upplevda, även om detta ju inte är en ”typisk mamma”. På ett vis blir det skrämmande när man tänker på att flertalet barn inte har den uppbackningen. 
Det hänger ju på om läraren är öppen för att lära ”nytt” / vill och vågar pröva, kanske göra fel, pröva igen / lärarens vilja att se sig som en del i ett team / kunna anpassa efter behov / förstå vikten av att alltid eftersträva hög struktur (förförståelse och tydlighet) i lärosituationen. Detta är inte självklart. 

Ang förälderns rätt: Vi måste stötta och uppmuntra att hävda sina rättigheter ”uppåt”, se lagarna som ett ”gummiband”, tänj gränser för det möjliga.
 
Ang Simon: Underbar, har uppenbart alltid känt sig inkluderad i sammanhangen och i åtgärderna. 

Reflektion: viktigt att inte plocka bort stöd för att eleven klarar, stödet kanske är förutsättningen. 
Barnets / elevens utsatthet i att alltid vara beroende av den individuella läraren och det system som är uppbyggt i organisationen.
 
Sammanfattning: mycket bra och tänkvärt.”

 


Idag har Gullan och Simon Sjöholm föreläst för hela grundskolans personal i Kiruna. De har delat med sig av så mycken klokskap. Simon som har en språkstörning har lyckats tack vare sin mamma Gullans teamarbete med skolan. De har delat med sig av beprövad erfarenhet och knutit det till Skolverkets rekommendationer. Det har handlat om språkstörning, men mest om språkutvecklande arbetsformer. Besöket i Kiruna är en del i SIS-projektet Tillgänglig utbildning. Deras föreläsning visar hur tillgänglighet kan bli möjligt även vid denna mycket besvärliga funktionsnedsättning. Ni som har möjlighet att bjuda in dem – Gör det NU ! De är bara såå bra! OBS vänta inte!

Britt Hansson, Skoldatatek


Simon och Gullan föreläste om att lyckas i skolan mot alla odds för 300 grundskolelärare. De skapade ett intresse och engagemang för den svåra konsten att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. Att få alla barn att lyckas i skolan – utifrån sina förmågor. Den inspiration som Gullan och Simon förmedlade ledde till många idéer att omsätta i undervisningen redan nästa dag!   Stort tack till Simon och Gullan!

Birgit Asplund, vh-chef Elevhälsan i Kiruna


Klicka här för att ta del av utvärdering från vår föreläsning i Västerås i maj 2013