Föreläsningar

Föreläsning i Gällivare

Tillsammans med Britt Hansson, som tidigare arbetat på Skoldatateket i Boden föreläser Simon i Gällivare, den 23 augusti.

Var:
Blå Forell Gällivare

Tid:
8.30-11.30 pedagoger från förskoleklass-årskurs 5
12.30-15.20 pedagoger från årskurs 6-årskurs 9

Syfte:
Sprida kunskap om språkstörning och dyslexi ur ett elevperspektiv samt lärverktygens viktiga betydelse.