Föreläsningar

Föreläsning hos ABF, Stockholm

Den 15 april besöker Simon ABF i Stockholm och talar om arbetsplatsanpassningar och hjälpmedel inom området specifika inlärningssvårigheter.

Läs mer på ABF Stockholms hemsida.