Aktuellt & Debatt

Alla ska ta sig igenom gymnasiet

Väntar med spänning på vad denna utredning som ska vara klar i juni 2016 ska leda fram till. Det övergripande målet är att alla unga ska påbörja och avsluta sin gymnasieutbildning. Man ska bl.a titta på hur systemet ska bli bättre på att stötta de elever som har det svårt i skolan. Hoppas man inte glömmer bort att se över hur undervisning och kunskap även ska göras tillgänglig och begriplig även för elever med grav språkstörning.

Läs mer på Skolvärldens hemsida.