Föreläsningar

Vi föreläser i Östersund

Onsdagen den 11 mars föreläser vi i Östersund för pedagoger, specialpedagoger och rektorer som möter elever med språkstörning. Föreläsningen arrangeras av Elevhälsan i Östersund.

Klicka här för att läsa inbjudan.