Rapporter

Klarläggande gällande SBU:s rapport om dyslexi

Efter SBU:s genomgång av befintliga forskningsstudier för tester och insatser inom dyslexiområdet, konstaterades brister för vissa tester och insatser, uttryckt som ”otillräckligt vetenskapligt underlag” i rapporten. I ett klarläggande förtydligar SBU att det inte är detsamma som att säga att de metoderna är dåliga eller saknar värde. Det behövs mer forskning för att kunna avgöra vilka metoder som fungerar bäst.

Klicka här för att läsa klarläggandet och ta del av rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar- tester och insatser”.