Forskning, Läsa och skriva

Vilka insatser gör nytta för barn och ungdomar med dyslexi?

Insatser för barn och ungdomar med dyslexi har granskats av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). I SBU:s rapport har det vetenskapliga underlaget rörande nyttan av olika insatser sammanställts och utvärderats. Här ges exempel på en vetenskapligt välunderbyggd insats. Det man ger svar på är vilka pedagogiska insatser för barn och ungdomar med dyslexi som har stöd i forskningen.

Klicka här för att ladda ned faktablad om rapporten.