Språkstörning

Rapport från SBU – Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt kan de förbättra flera förmågor som att läsa, skriva och förstå innehållet i en text. Vi får hoppas att det snart kommer en liknande rapport om språkstörning.

Läs mer och se en film om rapporten på SBU:s hemsida.