Föreläsningar, Wittingmetoden

Föreläsningsdag om språkstörning i Örnsköldsvik

Den 27 oktober anordnar Attention i Örnsköldsvik tillsammans med Studiefrämjandet en föreläsningsdag. Förutom vår föreläsning ”Simon klarade skolan trots grav språkstörning” håller Annika Vikström föreläsningen ”Vad är en språkstörning?” samt Anna Liljestrand
”Språkstörning – konsekvenser för utveckling och lärande”

Klicka här för att läsa inbjudan. 

Mot slutet av föreläsningen kommer Simon att berätta om sina försök att komma vidare i sin läs-och skrivutveckling med hjälp av Wittingmetoden. Anita Hjälme, fil.dr. och universitetslektor emerita i pedagogik kommer att ge en kort beskrivning av sitt möte med Simon och vad detta lett till. Vill du veta mer om Wittingmetoden finns en kort sammanfattning gjord av Anita Hjälme. Klicka här för att läsa.