Forskning, Språkstörning

Blivande speciallärare med i regeringsuppdrag

Studenter på speciallärarprogrammet får en unik möjlighet att vara med i en pilotstudie om hur skolan kan stötta elever med grav språkstörning.

Läs mera i http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Blivande-speciallarare-med-i-regeringsuppdrag/

Barbro Bruce har tillsammans med några professorer och lektorer på Fakulteten för lärande och samhälle skickat en forskningsansökan till Vetenskapsrådet. Den heter Språklig sårbarhet i skolan – forskning och beprövad erfarenhet kring pedagogiska skolmiljöer. Barbro Bruce vill utröna vad som är kärnan i pedagogiken så att dessa osynliga men utsatta barn och ungdomar får mer adekvat hjälp.

Bra och viktigt med forskning i ämnet men varför inte pröva den ”individanpassade pedagogik” och det arbetssätt som jag arbetat fram för att min son skulle kunna gå inkluderad i vanlig skola hela skoltiden. Detta trots grav språkstörning, annat modersmål och mycket låg läs- och skrivförmåga.