Föreläsningar

Föreläsningar hösten 2014

6 oktober, Biblioteket i Kungsbacka, Simon berättar om sin väg till ett framgångsrikt yrkesliv. Trots språkstörning och grav dyslexi klarade han skolan och högre studier, och arbetar nu som utbildare. Simon ger sin berättelse om hinder och svårigheter, men också om stöd, lösningar och egna knep.

27 oktober, Örnsköldsvik, information om tid och plats kommer senare.

4 november, Västerås, kl. 18.00 – 21.00, läs mer i denna pdf.

25 november, Stockholm kl. 13.30 – 15.30, Specialpedagogik i skolan 2014, anordnas av Kompetensteamet, klicka här för mer information.