Läsa och skriva

Några forskares råd kring att knäcka läskoden

Så här ser några forskare på vad som kan vara skäl till varför ett barn har svårt att lära sig läsa och stava.

Läs mera:
http://www.kodknackarna.se/forskning/