Läsa och skriva

Alla lärare uppmanas att ge läsinsikt

Läsningen måste lyftas fram i alla skolämnen, anser lärarutbildaren Barbro Westlund.

Läs mera:
https://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2235331-alla-larare-uppmanas-ge-lasinsikt