Läsa och skriva, Rätt till särskilt stöd

Otillräckligt stöd för att knäcka läskoden

Elever som behöver extra stöd för att utveckla sin läsfärdighet får inte detta i tillräckligt hög utstäckning. Inte heller de lärare som undervisar i läsning på låg-och mellanstadiet får den fortbildning de har behov av.

Läs mera:
http://www.skolvarlden.se/artiklar/otillrackligt-stod-att-knacka-laskoden