Läsa och skriva

Läs- och skrivutveckling måste prioriteras i skolan

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer stora krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Därför är det viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för att alla elever ska få de bästa förutsättningar att lyckas.

Läs mera:
https://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lasa-och-skriva/