Rätt till särskilt stöd

Ny studie sätter elevens bästa i fokus

Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar visar en ny studie från Skolverket.

Läs mer om studien på Skolverkets hemsida.
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/elevens-basta-ska-avgora-placering-i-sarskilda-undervisningsgrupper-1.216116

Klicka här för att komma direkt till studien.