Föreläsningar, Individanpassad pedagogik

Utvärdering av föreläsningen hos SPSM i Västerås

Den 30 maj 2013 höll vi vår föreläsning ”Simon klarade skolan mot alla odds” för pedagoger i Västerås. Föreläsningen vände sig till nätverksdeltagare i Mellersta regionens Tal- och språknätverk samt nätverk Grava läs- och skrivsvårigheter.

Det som stod på agendan var läs- och skrivsvårigheter, tal, språk och kommunikation.

Den här gruppen pedagoger har ju mycket stora erfarenheter i ämnet och vi funderade mycket innan föreläsningen hur den skulle tas emot. Skulle vi lyckas förmedla hur den individanpassade pedagogik sonen använt sig av hjälpt honom att klara skolan med bra resultat? Resultat som många ansåg vara omöjliga att uppnås. Skulle vår föreläsning kunna inspirera flera pedagoger att våga pröva vårt arbetssätt?

Lyckades vi nå fram med vårt budskap? Läs vad deltagarnas tyckte i utvärderingen sammanställd av SPSM.

Klicka här för att ta del av utvärderingen