Föreläsningar, Individanpassad pedagogik, Kompetensutveckling

Intervju från föreläsning i oktober

Under Göteborg Stads Kompetensutvecklingsinsats i oktober 2012 höll vi vår föreläsning ”Simon klarade skolan mot alla odds”. Vid tre tillfällen berättade Simon hur han klarat skolan trots grav språkstörning, annat modersmål och mycket låg läs- och skrivförmåga.

Intervjun är ca 20 min lång. I början av intervjun beskrivs hur viktigt det är med åtgärdsprogram. Simon tar även upp hur viktigt det är med elevens självförtroende. Halvvägs in i filmen pekar Gullan på betydelsen av att använda en individanpassad pedagogik. Något senare får man lyssna till hur de resonerar runt ämnet matte på gymnasiet. I slutet av filmen talar Gullan om vikten av bra utredningar. Filmen vill visa hur viktigt samspelet är mellan elev, lärare och förälder.

Se intervju med Simon och Gullan här.

 

One thought on “Intervju från föreläsning i oktober
  • […] intervju med en kille som lyckats bra i skolan trots grav språkstörning och dyslexi på hemsidan simondidit. Det som var så fascinerande var just vilken otroligt positiv människa han är och hur han alltid […]