Teknik och pedagogik

Stort behov av ökad IT-kompetens

Tillgången till datorer har ökat kraftigt i den svenska skolan. Det har skapat ett stort behov av kompetensutveckling. Många lärare efterfrågar mer kunskap om hur IT kan användas som pedagogiskt verktyg.

Klicka här för att läsa mer om behov av kompetensutveckling