Teknik och pedagogik

Tidsenliga lärverktyg

Det är viktigt att tekniken aldrig får gå före pedagogiken. Teknik och pedagogik bör gå hand i hand. Om man kallar det ”alternativa verktyg” eller ”tidsenliga lärverktyg” tror jag spelar mindre roll. Det är betydligt lättare att hitta och föreslå lärverktyg för elever med dyslexi än för elever med språkstörning. Det viktiga är alltid att man först hittar en fungerande individanpassad pedagogik för eleven och därefter för in de verktyg som kan vara till hjälp.

Klicka här för att läsa mer om tidsenliga lärverktyg på Skolverkets hemsida.