Aktuellt & Debatt

Äntligen får lärarna göra det de ska

Regeringen föreslår att skollagens krav på skriftlig information förändras. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) bör lämnas en gång per år istället för två som det är i dagsläget. Från årskurs 6 avskaffas det helt där uppföljningsbehovet täcks av betyg. Detta skulle så klart leda till att det frigörs tid för lärarna att ägna sig åt undervisning.

”Det viktiga är innehållet i informationen, inte den exakta formen”, säger Jan Björklund.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.