Individanpassad pedagogik

När läraren förstår

Möt läraren Maria Isaksson som endast arbetat som gymnasielärare i två år när hon fick veta att hon skulle få Simon, som har grav språkstörning, som elev i sin klass. Det var hon som skulle bli hans klassföreståndare och mentor och därmed den viktigaste länken i teamarbetet mellan elev, föräldrar, övriga lärare och skolledning. Utmaningen att Simon skulle kunna klara av en gymnasieutbildning som omfattade 2950 poäng kan tyckas omöjlig, men inte för honom! Maria respekterade Simons personliga mål och när det inte gick att dämpa honom i målet att nå höga betyg bejakade hon hans kraft istället.

Läs artikeln ”Lärarens äckliga makt” i en förkortad version av ett kapitel i boken ” De livsviktiga”.  Den fanns att läsa i Lärarnas tidning nr 15 2007