Rätt till särskilt stöd

Kampen för Simons rätt till stöd

I juli 2005 lämnade dåvarande skolministern, Ibrahim Baylan, ett skriftligt svar till Simon som svar på ett antal frågor som Simon skickat till skolministern. En av frågorna löd: ”Har jag som elev med funktionshinder rätt att få det stöd jag absolut behöver för att kunna nå samtliga betygssteg?” Läs Ibrahim Baylans svar till Simon.

Tidningen FDB:S Nyheter ställde i nr 1/2012 motsvarande fråga till nuvarande utbildningsministern Jan Björklund. Läs hans svar här.

Båda ministrarna ger uttryck för att en elev med funktionsnedsättning ska ha rätt att få särskilt stöd för att kunna nå samtliga betygssteg. Men vad hjälper det när verkligheten ser helt annorlunda ut. I Simons fall togs stödet bort. Läs mer i artikeln ”För höga betyg – stödet togs bort.”

Jag ser en stor risk att många skolor även i framtiden, med stöd av den nya skollagen, kommer att dra in stödet så fort eleven har nått godkäntnivån.